این مقاله راهنمایی در مورد اننخاب بین دو شیوه درمان آریتمی های قلبی یعنی ابلیشن و درمان دارویی می باشد. لازم به ذکر است که برای تصمیم گیری در مورد درمان بیماری ، باید حتما با پزشک معالج خود اصمیم گیری کنید.