دکتر علیرضا اکرمی نژاد
rtms در مشهد

مشهد نبش صارمی یک پلاک یک 388...

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
مدیریت پرخاشگری در جریان مصرف شیشه بیمارستان امام رضا دکتر اکرمی نژاد روانپزشک

مدیریت پرخاشگری در جریان مصرف...

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
فایلpdf آر تی ام اس چیست ؟

فایلpdf آر تی ام اس چیست ؟

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
ترس اجتماعی

ترس اجتماعی

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
فرزند پروری این قسمت اضطراب

فرزند پروری این قسمت اضطراب

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
Deep brain stimulation

Deep brain stimulation

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
افسروگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان چیست؟

Card image cap
دکتر علیرضا اکرمی نژاد
کاربردهای درماتی tdcs یا تحریک الکتریکی فراجمجمه ای

کاربردهای درماتی tdcs یا تحریک...

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
مقاله تاثیر TMS در کنترل تشنج

در پزوهش فوق نشخص شد که TMS می...