دکتر علیرضا اکرمی نژاد
rtms در مشهد

تحریک مغناطیسی مغز در مشهد# نش...

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
PSVT پی اس وی تی

PSVT

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
مقایسه ابلیشن و دارو در آریتمی های قلبی

این مقاله راهنمایی در مورد انن...

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
ابلیشن چیست

در این مقاله با اصطلاح و کاربر...

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
آمادگی قبل،حین و بعد ابلیشن

امادگى قبل، حين و بعد ابليشن

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
شارژ باطری قلب

باطری قلب قابل شارژ نیست

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
الکتروفیزیولوژیست

آشنایی با فلوشیپ الکتروفیزیولو...

دکتر علیرضا حیدری بکاولی
تپش قلب

آشنایی با تپش قلب

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
rtms در مشهد

مشهد نبش صارمی یک پلاک یک 388...