دکتر علیرضا اکرمی نژاد
استفاده از نوروفیدبک در ورزشکاران و فضانوردان

استفاده از نوروفیدبک در ورزشکا...

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
نقشه برداری رنگی مغز در مشهد

مرکز نقشه برداری مغز یاQEEG در...

Card image cap
دکتر علیرضا اکرمی نژاد
اختلال دو قطبی

Dr alireza Akraminejad: ✅اختل...

Card image cap
دکتر علیرضا اکرمی نژاد
اختلال خواب

مراختلالات خواب چه هستند؟ اخت...

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
کلیپ آموزشی

کلیپ

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
کلیپ آموزشی

کلیپ اموزشی

دکتر علیرضا اکرمی نژاد
کلیپ آموزشی

کلیپ اموزشی